Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van AllesFlex (waar Flexplay onderdeel van uitmaakt), gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69604258 (hierna: ‘AllesFlex’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens AllesFlex mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen een van haar websites, zoals Flexplay, bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

AllesFlex verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een evenement, een opleiding, of een andere activiteit dat AllesFlex aanbiedt;
 • ons contactformulier invult;
 • ons aanmeldformulier invult;
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • een reactie achterlaat op ons site;
 • een ander formulier invult voor enige AllesFlex – dienst of -informatieverstrekking.

AllesFlex verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • bedrijf;
 • functie;
 • bankrekeningnummer

AllesFlex kan deze gegevens gebruiken om:

 • verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, evenement of een andere activiteit van c.q. namens AllesFlex
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van AllesFlex te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van AllesFlex aan u in behandeling te nemen.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Flexplay per e-mail aan info@flexplay.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop AllesFlex persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die AllesFlex met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door AllesFlex.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

AllesFlex zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
AllesFlex zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

AllesFlex zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of AllesFlex daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.